Hızlı Cevap: Ilkokul Nasıl Hecelerine Ayrılır?

Hecelerine nasıl ayrılır?

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Trafik Hecelerine nasıl ayrılır?

Trakör: trak-tör ve trafik tra- fik şeklinde hecelenir.

Eloğlu nasıl Hecelenir?

Hecelere ayırmada ise, iki sözcük birleşmiş olduğu için birinci kelimenin sonundaki sessiz harf, ikinci kelimenin başında yer alan sesli harf ile birleştirilerek heceliyoruz. Sonuç olarak eloğlu kelimesi 3 heceden oluşmaktadır.

Türkiye kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

Türkiye Kelimesini Hecelerine Ayıramayan Öğrenci: ‘ Türkiye Bölünmez, Türkiye Tek Hecedir’

Yeşilırmak Hecelerine nasıl ayrılır?

Yeşilırmak ➠ Ye-şi-lır-mak.

Trafik kelimesi kaç heceye ayrılır?

Trafik kelimesi 2 heceden oluşmaktadır. Bu kelime Türkçe bir kelime değildir. bununda şurdan anlayabiliriz ki: Türkçe’de 2 tane sessiz veyahutta sesli harf yan yana gelmez.

Trenler nasıl hecelere ayrılır?

Tren kelimesi tek heceli bir kelimedir. Bu sebeple de ” tren ” sözcüğü başkaca bir heceye ayrılamaz.

Uçak Kaç heceli?

“ Uçak ” sözcüğünde 2 tane ünlü harf vardır. O halde bu sözcüğün hece sayısı 2’dir.

Şoför Hecelerine nasıl ayrılır?

ŞOFÖR Kelimesi Kaç Hecelidir? ŞOFÖR kelimesi 2 heceye sahiptir.

Sürpriz kelimesi nasıl Hecelenir?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda süpriz kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Sürpriz isimdir. TDK’da kelimenin doğru yazımı ” sürpriz ” şeklinde ayrı yazılır.

You might be interested:  Soru: Ilkokul Devlet Bursu Nasıl Alınır?

Telgraf hecelere nasıl ayrılır?

Tel-graf şeklinde hecelerine ayrılır.İçinde 2 ünlü harf vardır. Telgraf kelimesi 2 heceli bir kelimedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *