FAQ: Okul Müdürünün Görevleri?

Okul müdür yardımcısının görevleri nelerdir?

Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.

Okul idaresinde kimler bulunur?

Okulda eğitim-öğretim veren kişiye öğretmen denir. İlk ve orta dereceli okullarda okulun idaresinden okul müdürü ve müdür yardımcıları sorumludur. Ayrıca okulda hizmetliler ve memurlar bulunur ve bunlarda temizlik ve idare ile ilgilenir.

Okul yöneticisi olmak hangi sorumlulukları gerektirir?

Taymaz’ın aktarmalarına göre Kaya(1993:134) okul yöneticilerinin şu yeterliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir; okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak, okulun politikasını saptamak ve tanıtmak, okul etkinlikleri için ihtiyaçları karşılamak, okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek, okulda kişiler

Okul müdürü kimdir?

Okul müdürü Milli Eğitim amaçları doğrultusunda okulların yönetiminden sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda okul müdürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

Okul müdür yardımcısı maaşı ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul müdür yardımcısı olarak görev yapanların 2021 yılı maaş tutarı yaklaşık olarak 4100 Türk Lirasıdır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: E Okulda Not Ortalama Nerede Yazıyor?

Okul müdür yardımcısı olmak için kaç yıl öğretmenlik yapmak gerekir?

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Okuldaki personelin değerlendirilmesinden kim sorumludur?

Müdür, kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul personeli kimlerdir?

Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler okuldaki görevlileri oluşturur. Müdür, okuldaki bütün işleri yönetir; müdür yardımcıları, müdüre işlerinde yardımcı olur. Memur okulun resmî ve idari yazışmalarıyla ilgilenir. Öğretmenler sınıfındaki öğrencilerden her konuda sorumlulardır.

Okulun güvenliğinden kim sorumludur?

Cevabımız güvenlik görevlisidir. Sağlama; Güvenlik görevlileri okul güvenliğinden sorumludur.

Okul yöneticilerinin okul içindeki çalışmaları nelerdir?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul yönetiminin asıl işi nedir?

Okul yönetiminin öncelikli sorumluluğu okulu fiziksel ve psikososyal risklere karşı güvenli hale getirmektir. Okulda görev yapan tüm çalışanların ilgili mevzuata göre görev ve sorumluklarını öğrenmesi sağlanmalıdır.

Okul yöneticisinin davranışları nelerdir?

Çağdaş okul yöneticisi, etkili iletişim becerisine sahip, liderlik özellikleri baskın, dili doğru ve güzel kullanabilen, felsefe, matematik, uygarlık tarihi eğitimi görmüş, yabancı dil bilen, iletişim teknolojisine hakim, bilgiyi yöneten, beden ve ruh yönünden sağlıklı, eğitime inanmış yöneticidir (Açıkalın,1995: 6).

Okul Müdürü doğrudan kime bağlıdır?

Madde 14- Okul müdürü; Okulun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

You might be interested:  Soru: Okul Öncesi Öğretmenliği Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Okul müdürleri ne kadar ek ders alır?

ek ders görevi verilebilir. “hükümlerine göre eğitim faaliyetleri, yetiştirme kurslarında görevli okul yöneticilerine ders yılı içinde haftada 10 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders ücreti ödenir.

Okul yöneticisi ne demek?

Çünkü bir okulda amaçların gerçekleştirebilmesi için eğitim ve diğer personeli örgütleyen, etkileyen, yönlendiren, koordine eden ve denetleyen okul yöneticisidir (Gürsel, 2003). Okul yöneticisi okulu, amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte yöneten kişidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *