Hızlı Cevap: Okul Için Dilekçe Nasıl Yazılır?

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Okula dilekçe nasıl yazılır üniversite?

Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler; hazırlanan dilekçe yazısının sonunda “Ek/Ekler” başlığı altında, maddeler halinde eksiksiz olarak belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.

Okul müdürlüğüne satranç kursu açılması için nasıl dilekçe yazılır?

Sayın okul müdürlüğüne okulumuzda satranç kursu yoktur. Satranç kursu açılmasını istiyoruz.Görevlilere bildirilmesini ve satranç kursu açılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Çünkü;Hem istiyoruz ve okulumuzda çok iyi satranç oynayan kişiler var.

Dilekçe nasıl yazılır kurallar?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Mahkemeye dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. – Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
You might be interested:  Sık sorulan: Mali Müşavir Olmak Için Hangi Okul?

Bilgisayarda nasıl dilekçe yazılır?

Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır. ➢ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. ➢ İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır.

Üniversite dekanlığına dilekçe nasıl yazılır?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Eğitim Fakültesi Dekanlığına nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Dekanlık ‘a şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Dekanlığa şeklinde olmalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır 9 sınıf?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe adres nereye yazılır?

Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu., No.), apartman(Apt.), telefon(tel.) şeklinde kısaltma yapılabilir.

Okulda dilekçe nedir?

Belirli kurumlara istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek için yazılan belgelere dilekçe denir. Bazı talep ve problemleri çözmek adına yazılan dilekçede yazım ve noktalama kuralları, üslup, imza ve tarihin nereye atılacağı büyük öneme sahiptir.

Müdürlüğüne nasıl yazılır?

kısa çizgi “-” veya eğik çizgi “/” kullanılarak ili, ilçesi, gerekirse adresi yazılır. n Müdürlüğü ‘ne, Başkanlığı’na şeklinde değil, kesmesiz yazılır: Müdürlüğüne, Başkanlığına şeklinde.

A4 kağıdına dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
 5. Tarih Yazma.
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
 7. İmza Atmak.
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.
You might be interested:  Hızlı Cevap: Okul Dilekçe Nasıl Yazılır Örnek?

Üst makama dilekçe nasıl yazılır?

Resmi usullere göre ‘ üst ‘, ‘ast’a yazı yazarken ‘Rica ederim’ ibaresini kullanıyor; tam tersi durumlarda ise ‘Arz ederim’ deniliyor. Bu nedenle vatandaşlar için de kamu kurumlarına dilekçe verirken ‘Arz ederim’ ibaresini kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Üst makama verilen dilekçelerde hangi ifade kullanılmalıdır?

durumu bilgilerinize arz ederim.”, Üst makamın bir işlemi başlatması ya da bir sorunu çözmesi isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, Yapılacak olan bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle dilekçe yazısı son bulmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *