Hızlı Cevap: Okul Müdürünün Öğretmene Verebileceği Cezalar?

Öğretmene disiplin cezasını kim verir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Görevini yapmayan öğretmene ne ceza verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre; * Görevini tam ve zamanında yapma hususunda kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA cezası verilir. * Görevini kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası verilir.

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır?

Bu maddelere göre; İhtar, Tevbih, Ders ücretlerinin kesilmesi, Maaş kesilmesi, Kıdem indirilmesi, Derece indirilmesi, İstifa etmiş sayılmak, Vekâlet emrine alınmak, Meslekten çıkarılmak, terfi etmemek, derece terfisi verilmemesi ve ortaokul öğretmenini ilkokul öğretmeni olarak atamak, emekliliğe sevk etmek ve Devlet

Ücretli öğretmene ceza verilir mi?

Ücretli Öğretmenler ile ilgili bu mevzuat hükmü haricinde herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Dolayısıyla ücretli öğretmenlere de soruşturma açılarak disiplin cezası verilemez.

You might be interested:  Sık sorulan: E Okul Pasif Öğrenci Nasıl Bulunur?

Memura disiplin cezasını kim verir?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilecek veya tamamen kaldırabilecek.

Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilebilir mi?

Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. Devlet memurları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde belirtilen fiil ve hâllerin işlenildiğinin ilgili memurun disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine, derhâl disiplin soruşturmasına başlanır.

Kınama cezası kaç yıl sonra silinir?

Memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memura uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulamasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Görevini kasten yapmayan memura ne ceza verilir?

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak disiplin suçu 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiş olup disiplin cezası bakımından Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerdendir.

Öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları nelerdir?

Öğretmen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Öğrencilerin problemleri çözmek için bilgiye ve teknolojik kaynaklara erişmeleri için fırsatlar sağlamak,
  • Belirlenen müfredatın tamamını zamanında uygulamak,
  • Öğrencileri aktif, uygulamalı, yaratıcı problem temelli öğrenmeye dahil etmek,

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak ne demek?

Anlaşılacağı üzere Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak disiplin suçunun cezası uyarma cezasıdır. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi anlamına gelen uyarma cezası 125. maddenin birinci fıkrasının A alt bendinde düzenlenmiştir.

Öğretmene kınama cezası nasıl verilir?

Kınama Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Saint Michel Nasıl Bir Okul?

Öğretmen soruşturması nasıl yapılır?

Öğretmen güvenlik soruşturması şu şekilde yapılır;

  1. Öğretmen adayının öncelikle adli sicil kaydı talep edilir.
  2. Kişi hakkında istihbarat teşkilatlarının sahip olduğu fişleme raporları talep edilir.
  3. Öğretmenin yaşadığı çevrede mahalinde araştırma ve bilgi toplama yapılır.

Ücretli öğretmenlere ek ders ödenecek mi?

Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun, Ek 1 inci maddesinde; Hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca ödenebilir.

Öğretmen hakkında soruşturma açılırsa ne olur?

Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Soruşturma kapsamında disiplin kurulunun kararı ile öğretmen görevden uzaklaştırma kararı da verilebilir.

Sözleşmeli öğretmen idari ceza alırsa ne olur?

Aday sözleşmeli öğretmenler aylıktan kesme cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir. Adaylığı kalmış sözleşmeli öğretmenler ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *