Okul Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Başvuru dilekçesi nasil yazilir?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Ortaokul dilekçesi nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Okula dilekçe nasıl yazılır üniversite?

Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler; hazırlanan dilekçe yazısının sonunda “Ek/Ekler” başlığı altında, maddeler halinde eksiksiz olarak belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Vize dilekçesi nasıl yazılır?

Vize başvuru dilekçesi, A4 kağıda yazılmalı, kağıt üzerinde herhangi bir yıpranma ya da kir bulunmamalıdır. Resmi bir dille yazılmalıdır. Okunaklı bir yazı ile elle veya bilgisayar üzerinde yazılabilir. Her iki durumda da mutlaka ıslak imza atılmalıdır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Okul Için Dilekçe Nasıl Yazılır?

Çıkış dilekçesi nasıl yazılır?

Kişisel sebepler nedeniyle kendi isteğimle …../…./ …. tarihinden itibaren işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılışım nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek işten ayrılışımın gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Iyi bir dava dilekçesi nasıl yazılır?

Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Isim değiştirme dilekçesi nasıl yazılır?

İsim Değiştirme Davası Dilekçesi Davacı: ( İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri Bilgisi.) Davalı: (Yerleşim Yerinin Bulunduğu Nüfus Müdürlüğü Hasım Gösterilir.) Davanın Konusu: ( İsim Değişikliği Talebi Yazılır.) Açıklamalar: (Sıralı Şekilde Haklı Nedenler, Hangi İsmin İstendiği vb.

Şikayet Nasıl Yapılır?

Şikayet dilekçesinde şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili meçhul olarak yapılır. Bunların yanında şikayet dilekçesine belli ise suç tarihi yazılmalıdır.

Üniversite dekanlığına dilekçe nasıl yazılır?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Eğitim Fakültesi Dekanlığına nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Dekanlık ‘a şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Dekanlığa şeklinde olmalıdır.

6 sınıf Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
 5. Tarih Yazma.
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
 7. İmza Atmak.
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.
You might be interested:  Sık sorulan: E Okul Ne Zaman Kapanıyor 2016?

Bilgisayarda nasıl dilekçe yazılır?

Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır. ➢ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. ➢ İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır.

Telafi sınavına girmek için dilekçe nasıl yazılır?

bölümü ……………………. numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar döneminde aşağıda kodları ve adları belirtilen derslerin ara sınavlarına / final sınavlarına mazeretimden ötürü katılamadım, bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildiren belgelerim ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dilekçe nasıl yazılır özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri

 • Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 • İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 • Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 • Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 • Mutlaka imzalanmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *