Okul Müdürü Öğretmene Hangi Cezaları Verebilir?

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır?

Bu maddelere göre; İhtar, Tevbih, Ders ücretlerinin kesilmesi, Maaş kesilmesi, Kıdem indirilmesi, Derece indirilmesi, İstifa etmiş sayılmak, Vekâlet emrine alınmak, Meslekten çıkarılmak, terfi etmemek, derece terfisi verilmemesi ve ortaokul öğretmenini ilkokul öğretmeni olarak atamak, emekliliğe sevk etmek ve Devlet

Görevini yapmayan öğretmene ne ceza verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre; * Görevini tam ve zamanında yapma hususunda kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA cezası verilir. * Görevini kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası verilir.

Okul müdür öğretmen hakkında tutanak tutabilir mi?

müdür yardımcısı öğretmeni uyarma, öğretmen hakkında tutanak tutma yetkisine sahiptir.

Öğretmenin sicil amiri kimdir?

Öğretmenin tek amiri müdürdür.Müdür yardımcısı müdürün verdiği işleri öğretmenlere tebliğ eder.Emredemez iş buyurmaz haklı bile olsa.Gördüğü olumsuzlukları tutanak ile tespit eder müdüre şikayet edebilir.Müdür de gereğini yapar ya da yapmaz.Bu belirttiğim husus problemli okullarda görev yapan müdür yardımcısının

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak ne demek?

Anlaşılacağı üzere Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak disiplin suçunun cezası uyarma cezasıdır. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi anlamına gelen uyarma cezası 125. maddenin birinci fıkrasının A alt bendinde düzenlenmiştir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Öğretmenliği Için Hangi Sınavlara Girmeliyim 2017?

Devlet memurluğundan çıkarma yetkisi kime aittir?

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar. Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri gereğince memurluktan çıkarma cezasının amirin talebi üzerine memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Kınama cezası kaç yıl sonra silinir?

Memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memura uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulamasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Görevini kasten yapmayan memura ne ceza verilir?

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak disiplin suçu 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiş olup disiplin cezası bakımından Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerdendir.

Öğretmene uyarı cezasını kim verir?

Kınama Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Okul Mudurune nasil hitap edilir?

Okul Müdürünün Öğretmenlere hitabı; “Değerli öğretmenim, Sayin öğretmenim, Sevgili öğretmenim ve Öğretmenim,” gibi samimiyet, ilgi, mesafe bildiren hitabetler uygundur. Yani, hitapta sevgimi, saygımı, ilgimi, samimiyetimi bildiriyorum ama mesafemi de koruyorum.

Öğrenci öğretmeni şikayet edebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı onun yerine yeni bir şikayet hattı kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MEBİM Alo 147 Öğretmen Şikayet Hattı’nın yerinen MEBİM 444 0 632 hattının açıldığı belirtildi. Öğretmen, veli, öğrenciler ve eğitimle ilgili herkes bu hattı arayarak hizmet alabilir.

Nöbetçi öğretmen her tutanağı imzalamak zorunda mı?

(8) Nöbeti sonunda nöbet defterine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazar ve imzalar.Ayrıca tutanak tutulması gereken durumlarda tutanak tutar. (9) Nöbetçi öğretmenler öğle arasında dönüşümlü olarak görev yerlerinde olacaklardır.

You might be interested:  Lys De Okul Puanı Ne Kadar Etkili?

Müdür öğretmeni denetler mi?

Müdür yılda 2 kez öğretmenin dersini izleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul müdürlerine öğretmenlerin derslerini izleme ve rehberlik etme görevi verdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından 2018-2019 öğretim yılının başlaması nedeniyle 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Üniversitelerde disiplin amiri kimdir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya

Valinin disiplin amiri kimdir?

Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler. Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *