Okul Öncesi Öğretmenleri Nöbet Ücreti Ne Kadar?

Okul öncesi öğretmenleri nöbet tutar mı?

“(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

Okul öncesi öğretmeni haftada kaç gün nöbet tutar?

Gelelim sorumuza; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görev bir öğretmene haftada iki gün nöbet görevi verilmekte ise de bu görevin bir tanesine 3 saat üzerinden ek ders ücreti verilmektedir.

Okul Müdür Yardımcısı nöbet tutar mı?

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

Müdür Yardımcısı Haftada kaç saat nöbet tutar?

maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada

You might be interested:  Tarık Akan Hangi Okul Mezunu?

Okul öncesi kaç saat çalışır?

c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir

Pansiyonda nöbet kaç ek ders?

Yönetmelikte yer alan hüküm şu şekildedir: “(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim – öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Sınıf rehberliği kaç ek ders?

Yazının 5. Maddesinde yazılı bulunan “ Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekmektedir” ifadesi uyarınca 8 ve 12’ler dahil tüm sınıf şube rehber öğretmenleri ayrıca bu

Bir nöbet kaç ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Müdür Yardımcısı nöbet ücreti alacak mı?

Bu hükümlere göre seminer dönemleri, uyum eğitimlerinde ara ve yarı yıl talilerinde yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi verilemez dolayısıyla da nöbet görevine bağlı olarak da ek ders ücreti ödenemez.

Müdür Yardımcısı kat nöbeti tutar mı?

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Puanı Üniversite Puanına Nasıl Eklenir?

Müdür Yardımcısı uzaktan eğitimde nöbet ücreti alır mı?

Bilindiği öğretmenlere haftada bir kere olmak üzere tutukları nöbet günleri için 3 saat ek ders ödemesi yapılıyordu. Fakat uzaktan eğitim sürecinde nöbet fiili olarak tutulmayacağı için mebpersonel.com öğretmenlere ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenmeyecektir.

Öğretmenler ne kadar nöbet ücreti alacak?

Öğretmenlerin nöbet görevini fiili olarak yapmaları durumunda haftada 3 saati geçmeyecek nöbet ücreti ödemesi yapılıyor. Bu hesap doğrultusunda öğretmenler haftalık 3, aylık ise 4 hafta üzerinden 12 saat nöbet ücreti alabiliyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlere 1 saatlik nöbet ücreti 15,4 TL olarak belirlendi.

Müdür yardımcısı kaç saat ek ders?

Örnek 2: Kadrosu Boş olan bir ilkokula Müdür Yardımcılığı süresi olmayan ve bir yıldan fazla görev süresi olan bir öğretmenin Müdür Yardımcısı Olarak 22.madde görevlendirilmesinde 19 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Resmi tatillerde nobet ucreti kesilir mi?

Bu maddeye göre, milli bayramlar sebebiyle tatil edilen günlerde öğretmenlere ve yöneticiler ek ders ücreti ödenmesi gerekir. Fakat nöbet ve kurs ücretleri ödenmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *