Okuyucular soruyor: Okul Kantin Ihaleleri Kaç Yıllık?

Okul kantin sözleşmesi kaç yıl uzatılabilir 2019?

Madde 6 – İş bu sözleşmenin süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle uzatılabilir.

Okul kantin ihaleleri nasıl yapılır?

usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Okul Aile Birliği kantini nasıl işletir?

MADDE 20 – (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır.

Okul kendi kantinini işletebilir mi?

“Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu gaye ile bağış kabul edebileceği gibi okul bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon vb. yerleri başkalarına işlettirebilir ya da kendisi işletebilir.

Okullarda okul aile birlikleri hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Puanı Sıralamayı Nasıl Etkiler?

Kantincilik belgesini kimler alabilir?

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kantin İşletmeciliği alanında kendi iş yerini açabilir.

Okul kantin işletme belgesi nasıl alınır?

Kantin işletmeciliğini yapmak istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı 113 Saatlik Kantin işletmeciliği eğitimi alarak sertifika alabilirsiniz ya da MYK Aşçılık ya da Pastacılık 4. Seviye belge alarak çıraklık eğitim merkezlerinden Kantin işletmeciliği sertifikasına sahip olabilirsiniz.

Okul kantinlerinde ne satılabilir?

Kantinlerde bu ürünlerin yerini alacaklar:

  • Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar.
  • Kuru meyveler.(30 gr., kaplamasız ve şeker katkısız)
  • Kuruyemişler.(30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz)
  • İçme suyu.
  • Süt, (UHT/Pastörize)
  • Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu.(250 ml’den az)
  • Yoğurt (100-150 gr, paketli)
  • Ayran.

Okul aile Birliği Hesabı internet bankacılığı kullanabilir mi?

Banka şubesi Batı Ataşehir’deki Halkbank Genel Müdürlüğünün giriş katında bulunmaktadır. EFT işlemlerinde işlemin onaylanması için alıcı hesap adına “Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Okul Aile Birliği Hesabı ” yazılmalıdır. Ödemelerinizi internet bankacılığı, bankamatik veya banka şubesini kullanarak yapmanız mümkündür.

Okul aile Birliği Genel Kurul toplantısına kimler katılır?

Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur.

Okullarla birlikte kantinler açılacak mı?

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020’den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir” denildi

Okulun en üst karar organı nedir?

d)Kurumun yönetim, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili en üst karar organı olarak, dengi okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda nihai kararı verir ve uygulatır.

You might be interested:  Sık sorulan: E Okul Mesaj Sistemi Nasıl Iptal Edilir?

Okul kantini çalıştırılması okulun hangi yönetim süreci ile ilgilidir?

“. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir.

Okul bahçesi kiraya verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz 2021 tarihinde tüm birimlere gönderdiği yazıda, okulların açık alanlarının kiraya verilmesine imkan tanıyan yazının yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *