Okuyucular soruyor: Okul Müdürü Nasıl Soruşturma Açar?

Okul müdürü nasıl ceza verir?

1) Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri ( okul müdürü ) tarafından verilir. 2)Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından (İl- ilçe Mem) verilebilmektedir.

Okul müdür öğretmen hakkında tutanak tutabilir mi?

müdür yardımcısı öğretmeni uyarma, öğretmen hakkında tutanak tutma yetkisine sahiptir.

Öğretmene disiplin cezasını kim verir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır?

Bu maddelere göre; İhtar, Tevbih, Ders ücretlerinin kesilmesi, Maaş kesilmesi, Kıdem indirilmesi, Derece indirilmesi, İstifa etmiş sayılmak, Vekâlet emrine alınmak, Meslekten çıkarılmak, terfi etmemek, derece terfisi verilmemesi ve ortaokul öğretmenini ilkokul öğretmeni olarak atamak, emekliliğe sevk etmek ve Devlet

Okul müdürü istediği zaman emekli olabilir mi?

Çünkü yöneticilik sınıf ve branş şartına bağlı değildir. Emekli olan yöneticinin yerine diğer branştaki bir yönetici atanabilmektedir. Yani bu hükme göre okul yöneticilerinin emekli olması için bir zaman şartı yoktur. Emekli olma şartlarını sağlamaları halinde her zaman emeklilik isteğinde bulunabilirler.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Web Sitesi Yönetim Paneline Nasıl Girilir?

Idari soruşturma kaç gün içinde açılır?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir.

Okul Mudurune nasil hitap edilir?

Okul Müdürünün Öğretmenlere hitabı; “Değerli öğretmenim, Sayin öğretmenim, Sevgili öğretmenim ve Öğretmenim,” gibi samimiyet, ilgi, mesafe bildiren hitabetler uygundur. Yani, hitapta sevgimi, saygımı, ilgimi, samimiyetimi bildiriyorum ama mesafemi de koruyorum.

Öğrenci öğretmeni şikayet edebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı onun yerine yeni bir şikayet hattı kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MEBİM Alo 147 Öğretmen Şikayet Hattı’nın yerinen MEBİM 444 0 632 hattının açıldığı belirtildi. Öğretmen, veli, öğrenciler ve eğitimle ilgili herkes bu hattı arayarak hizmet alabilir.

Nöbetçi öğretmen her tutanağı imzalamak zorunda mı?

(8) Nöbeti sonunda nöbet defterine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazar ve imzalar.Ayrıca tutanak tutulması gereken durumlarda tutanak tutar. (9) Nöbetçi öğretmenler öğle arasında dönüşümlü olarak görev yerlerinde olacaklardır.

Memura disiplin cezasını kim verir?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilecek veya tamamen kaldırabilecek.

Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilebilir mi?

Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. Devlet memurları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde belirtilen fiil ve hâllerin işlenildiğinin ilgili memurun disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine, derhâl disiplin soruşturmasına başlanır.

Disiplin amiri soruşturma yapmadan ceza verebilir mi?

Disiplin Soruşturmasının Gerekliliği ve Soruşturmacı Atanması Disiplin amirleri tarafından memura işlediği disiplin suçunun karşılığı olarak doğrudan disiplin cezası verilemez. Disiplin cezası verilebilmesi için disiplin soruşturmasının yapılması şarttır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Cumhuriyet Ne Demek?

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak ne demek?

Anlaşılacağı üzere Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak disiplin suçunun cezası uyarma cezasıdır. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi anlamına gelen uyarma cezası 125. maddenin birinci fıkrasının A alt bendinde düzenlenmiştir.

Ücretli öğretmene ceza verilir mi?

Ücretli Öğretmenler ile ilgili bu mevzuat hükmü haricinde herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Dolayısıyla ücretli öğretmenlere de soruşturma açılarak disiplin cezası verilemez.

Öğretmene kınama cezası nasıl verilir?

Kınama Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *