Okuyucular soruyor: Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar?

Bir öğretmene soruşturma nasıl açılır?

Öğretmenin vereceği ifade yazılı yada sözlü olarak ta olabilir. Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra işleme alınır.

Okul müdürü nasıl ceza verir?

657 DMK, 1702 sayılı kanun 4357 sayılı kanunlara göre Okul Müdürleri disiplin işlemlerin sonucunda ceza verme yetkileri tamdır. Resen ceza vermesi vali ve kaymakamlara aittir. bu işlemi 5 güne kadar yapar ve İl idaresi kanununda verilen bir yetkidir. Müdür soruşturma yetkisini ve ceza teklifini kaymakamlıktan alır.

Ücretli öğretmene soruşturma açılabilir mi?

Ücretli öğretmenlere uyacakları kuralları hatırlatan bir sözleşme imzalatılması ve burada yazılan hususlara aykırı davranması halinde işine son verilmesi yada sözlü olarak uyarılması, söz konusu disiplin konusunun adli ve mali boyutları var ise suç duyurusunda bulunularak soruşturmanın savcılıklarca yapılması

Öğretmene disiplin cezasını kim verir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

You might be interested:  FAQ: Okul Ne Zaman Tatil Sayaç?

Soruşturma nasıl yapılır?

Soruşturma, kural olarak gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yapılır. Cumhuriyet savcısı soruşturma aşamasını yürüten temel adli makamdır. Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde suje olarak taraf ise de, soruşturma evresinde usul işlemi yaparken tarafsız davranmak zorundadır.

Soruşturma sonucu kaç gün içinde tamamlanır?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Okul müdür öğretmen hakkında tutanak tutabilir mi?

müdür yardımcısı öğretmeni uyarma, öğretmen hakkında tutanak tutma yetkisine sahiptir.

Görevini yapmayan öğretmene ne ceza verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre; * Görevini tam ve zamanında yapma hususunda kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA cezası verilir. * Görevini kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası verilir.

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır?

Bu maddelere göre; İhtar, Tevbih, Ders ücretlerinin kesilmesi, Maaş kesilmesi, Kıdem indirilmesi, Derece indirilmesi, İstifa etmiş sayılmak, Vekâlet emrine alınmak, Meslekten çıkarılmak, terfi etmemek, derece terfisi verilmemesi ve ortaokul öğretmenini ilkokul öğretmeni olarak atamak, emekliliğe sevk etmek ve Devlet

Ücretli öğretmen nasıl görevlendirilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden başvuranlar arasından belirlenecek. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme de yapılabilecek.

Ücretli öğretmenlik güvenlik Soruşturmasi ne kadar sürer?

Öğretmen güvenlik soruşturması 657 sayılı DMK kapsamında zorunlu yapılması gereken bir uygulamadır. Güvenlik soruşturması 60 iş günü, arşiv araştırması ise 30 iş günü sürmektedir.

Memura disiplin cezasını kim verir?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilecek veya tamamen kaldırabilecek.

You might be interested:  FAQ: Özel Okul Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilebilir mi?

Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. Devlet memurları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde belirtilen fiil ve hâllerin işlenildiğinin ilgili memurun disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine, derhâl disiplin soruşturmasına başlanır.

Disiplin amiri soruşturma yapmadan ceza verebilir mi?

Disiplin Soruşturmasının Gerekliliği ve Soruşturmacı Atanması Disiplin amirleri tarafından memura işlediği disiplin suçunun karşılığı olarak doğrudan disiplin cezası verilemez. Disiplin cezası verilebilmesi için disiplin soruşturmasının yapılması şarttır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *