Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Aylık Plan Nasıl Hazırlanır?

Okul öncesi günlük plan nedir?

– Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir.

Okul öncesi aylık plan nedir?

Aylık plan, bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır (Ek 3, Ek 7).

Okul Öncesi günü değerlendirme zamanına ne yazılır?

Okul öncesi günlük plan değerlendirme

 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun mu?
 • Çocuklar etkinliklere katıldı mı?
 • Programdaki kazanımlara ulaşıldı mı?
 • Çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler mi?
 • Çocuklar günlük yaşamda deneyim kazandılar mı?

Okul öncesi kazanım ve göstergeler nedir?

Yani çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan göstergeler genellikle kendi içinde basitten- karmaşığa, somuttan-soyuta ve birbirini izleyen aşamalar halinde sıralanarak belirlenen kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler.

Okul öncesi serbest zaman kaç dakika?

Özyürek ve Aydoğan (2011) yaptıkları çalışmada, çalışma grubundaki okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin büyük bir bölümünün serbest zaman etkinliklerine 45-60 dakika ayırdıklarını belirtmişlerdir. Serbest zaman etkinliğinin süresi, çocuk grubuna göre değişiklik gösterecektir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Kayitlari Ne Zaman Basliyor?

Okul öncesi etkinliklerde nelere dikkat edilmeli?

Etkinliği Planlama Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına dikkat edilmelidir. Farklı öğretim yöntemlerine yer verilmelidir. Farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır. Çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları oluşturmaya dikkat edilmelidir.

Aylık eğitim planında neler bulunur?

Aylık eğitim planı öğretmenlerin çalıştığı öğrenci gruplarının iyi bir eğitim için etkinlik oluşturmak üzere çocukların alacağı kazanımları ve özel gün, alan gezileri, kavramları, aile katılımı ve belirli gün ve haftalar gibi değerlendirme süreçleri içeren bir eğitim planıdır.

Yıllık plan ne demek?

Yıllık planlar bir bakıma genel anlamıyla öğrencilere bir yılda kazandırılacak davranışlarla içerik boyutunun bir matriks üzerinde gösterilmesidir. işleyeceğini gösteren ve (duruma göre zümre öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak) ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır.

Okul öncesi merkezleri nelerdir?

3.1. Okul Öncesi Eğitim Ortamı ve Öğrenme Merkezleri

 • Öğrenme Merkezleri;
 • Blok Merkezi:
 • Kitap Merkezi:
 • Müzik Merkezi:
 • Sanat Merkezi:
 • Fen Merkezi:
 • Dramatik Oyun Merkezi:
 • Uygulamalar.

Okul öncesi eğitim programının özellikleri nelerdir?

Ortak Özellikler

 • Sarmaldır.
 • Dengelidir.
 • Esnektir.
 • Oyun temellidir.
 • Keşfederek öğrenme önceliklidir.
 • Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 • Ailenin eğitime katılımı önemlidir.
 • Uyarlanabilir.

Okul öncesi gelişim gözlem formu ne zaman doldurulur?

Yeni gelişim gözlem formları ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular: Gelişim gözlem formlarının doldurulma zamanı ve sıkılığı yoktur. Yani ayda bir, haftada bir gibi bir düzeni yoktur. Gelişim gözlem formları gerekli durumlarda, kritik ve kayda değer davranışlar gözlemlendiğinde doldurulmalıdır.

Okul öncesi eğitimin amacı nedir?

(1) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; (2) Onları ilk öğretime hazırlamak; (3) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; (4) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

You might be interested:  FAQ: 2018 Okul Kapanış?

Kazanım ve gösterge ne demek?

Göstergeler, kazanımların gözlenebilir hâlidir. Öğretmenler belli bir kazanımla ilgili olarak etkinlik oluştururken göstergeler onlara yol gösterecektir. Bu durum, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Programda kazanım nedir?

Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır (diğer bir ifadeyle dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri, kazanımları ifade eder).

Okul öncesi programının eklektik olması ne demek?

Birçok alanda karşılaştığımız Eklektik Yaklaşım, eğitim ve öğretimde de karşımıza çıkıyor. Eklektizm kısaca bir alanda geçerli olan farklı sistemlerin, teorilerin, stil ve fikirlerin birleştirilerek veya belli parçalarının seçilerek birlikte kullanılmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *