Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Öğretmeni Süt Iznini Nasıl Kullanır?

Öğretmen süt iznini nasıl kullanır?

Bu konuda eğitim yöneticilerine herhangi bir inisiyatif tanınmamıştır. Öğretmenlerimizin süt iznini kullanmak için yapmaları gereken, öncelikle izni kullanacakları saatleri belirlemek ve yazıda sözünü ettiğim mevzuat maddelerini dayanak göstererek, bir dilekçe ile okul müdürlüklerine başvurmaktır.

Süt izni alan öğretmen kaç saat derse girer?

Doğum yapan memurlara istemeleri halinde süt izni kullanmaksızın günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilme hakkı sunmaktadır. Dolayısıyla bir sınıf öğretmenin günlük çalışma süresi 6 ders saati ise bunun kanuna göre günlük çalışma süresi 3 ders saati olmalıdır.

Öğretmenlerin süt izni ne zaman başlar?

Süt izni ne zaman başlar? 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan anneler, analık izni bittikten sonra süt iznini kullanmaya başlar. Analık izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. 16. haftanın sonunda işe dönen anne, süt iznini kullanmaya başlar.

Süt izni olan öğretmenin ek dersi kesilir mi?

Örneğin sınıf /branş öğretmeni süt iznine bağlı ek ders ücreti alamazken, rehber öğretmen ve okul/kurum yöneticisi alabilecektir. Ayrıca Kararın 16. maddesine göre görevlendirilen öğretmenlerinde süt iznine bağlı olarak ek ders ücretleri kesilemez.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Süt izni nasıl hesaplanır?

Kanun’da belirtildiği üzere analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine;

  1. Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
  2. Çalışılan günler hesaplanır.
  3. İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
  4. Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur.

Memur süt izni birleştirilebilir mi?

Süt izni kanunda belirlenen dönemde çocuğun beslenmesine yönelik bir haktır. Memurun değişik sebepler nedeniyle çalışmadığı ve çocuğunun yanında olduğu döneme ilişkin izinlerin sonradan kullanılmasının mümkün bulunmamaktadır. Süt izinleri toplanmak suretiyle beraber kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Süt izni kullanan öğretmen nöbet tutar mı?

Bu hükümlere göre; doğum sonrası kadın memurun ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni kullanma hakkı mevcuttur. Devlet Personel Başkanlığının bu açıklamasına göre süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti görevi verilemez.

Süt izni süresi ne kadar?

Kadın çalışan, doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı aylık sürede günde üç saat süre, ikinci altı aylık sürede ise günde bir buçuk saat süreli bir süt izni verilir.

Doğum yapan öğretmen ne zaman nöbet tutmaya başlar?

(7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.”

Süt izni kaç saat 2021?

Eğer ki işveren, ücretsiz izin açısından sorun çıkarıyor ve izni vermekte direniyorsa işçinin derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayette bulunması yararına olacaktır. Süt izni, doğum nedeniyle verilen izin kapsamında, doğum yapmış olan işçiye günde 1.5 saat olacak şekilde izin verilmesini amaçlamaktadır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: 2017 2018 Okul Ne Zaman Açılacak?

Süt izni ne zaman başlar ne zaman biter?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere doğumdan sonra 8 hafta boyunca kadın işçinin veya kadın memurun doğum izni vardır. İşte süt izni başlangıcı, bu 8 haftanın hemen bitişine karşılık gelir.

Kadın işçi süt izni kaç saat?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olsun ya da olmasın iş sözleşmesiyle çalışan kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Doğum iznindeki öğretmen ek ders alır mı?

Sözleşmeli öğretmenin 32. haftadan sonra, yani doğumdan önce ve sonra 8 haftalık süre içerisindeki ek dersi mazeret izni kapsamında olduğundan dolayı ek ders ücretinden yararlanamaz.

Süt izni maaştan kesilir mi?

Kadın işçiler, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni kullanabilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler, işveren karışamaz. Süt iznindeki süreler çalışılmış sayılır ve normal ücrete tabi tutulur.

Doğum izninde ek ders kesilir mi?

Bu nedenle aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *