Okuyucular soruyor: Okul Proje Raporu Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel bir rapor nasıl hazırlanır?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Bir rapor nasıl hazırlanır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

 1. Konunun uzmanı olmak.
 2. Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
 3. Konuyla ilgili kaynakları taramak.
 4. Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
 5. Objektif davranmak.

Üniversite ödev raporu nasıl hazırlanır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir.
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır.
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Proje raporunda yöntem nasıl yazılır?

Proje Raporu Nasıl Yapılmalıdır?

 1. Proje raporunuzu şu sırada yazınız:
 2. Proje Adı: Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz.
 3. Yöntem: Bu kısımda çalışmanızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmanızın kapsamını yazınız.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Öncesi Öğretmeni Nasıl Norm Fazlası Olur?

Bilimsel raporun hazırlanmasında nelere dikkat edilir?

RAPOR YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harfle yazılır. 2- Raporlar okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. 3- Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmalıdır.

Bilimsel raporun giriş bölümünde neler yer alır?

4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır.

Raporun hangi bölümünde tavsiyeler verilir?

Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir. İçindekiler Tablosu: Raporun yapısını gösterir, raporda yer alan ana ve tali bölümlerin isimlerini içerir.

Teknik rapor nasıl hazırlanır?

Teknik rapor içerisinde yapıya dair en küçük detayların dahi verilmesi istenmektedir. Bilhassa dipnotların kesinlikle teknik raporda bulunması gerekir. Teknik raporun içerisinde konuya açıklık getirecek görsellerden faydalanılmalıdır. Resimler, grafikler, tablolar ve şekiller; teknik raporun içerisinde bulunmalıdır.

Bilgi veren rapor nedir?

Bir rapor belli bir konuyla ilgili olarak ilk bilgileri (verileri) veriyorsa, bu çeşit kısa raporlara bilgi veren raporlar denir. Bilgi veren raporlar, daha çok kuruluş içi yazışmalarda kullanılır.

Kitap raporu nasıl yazılır üniversite?

Bir Kitap Raporunun Özellikleri

 1. başlık kitabın ve yayımı yıl.
 2. yazarın adı
 3. tarz (örneğin, için kitabın (tip veya kategori) biyografi, otobiyografi veya kurgu)
 4. ana konu, arsa veya tema kitabın.
 5. kitapta ele alınan temel noktaların veya fikirlerin kısa bir özeti.

Raporlaştırma nedir?

Rapor, hazırlandığı konuda eğitimli olan bir kimse tarafından araştırılıp sonuç ve nedenlerinin ortaya konmasına denir. Bir çalışmanın rapor olarak kabul edilmesi için kesin ve bilimsel verilere dayandırılması gerekir. Raporlar, hazırlayan kişinin mesleki alanlarına göre adlandırılır.

You might be interested:  Soru: Okul Notları Nasıl Öğrenilir?

Raporda kaynakça olur mu?

Bir rapor bölümündeki « kaynakça », rapor metninin içinde atıfta bulunulan makalelerin dışında, raporu hazırlarken yazarlar tarafından faydalanılmış tüm eserlerin listelendiği rapor bölümüdür. – APA Kurallarına göre bir raporda « kaynaklar» bölümü olmalıdır. Kaynakça bölümü hazırlamaya ise gerek yoktur.

Proje ile ilgili rapor nasıl hazırlanır?

Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılır. Rapor olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. Proje raporu en az 2, en fazla 15 sayfa olmalıdır. Yapılan çalışmanın rapor üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Proje Başlığı Nasıl Olmalıdır?

Başlık: Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır.

Bir makalede yöntem kısmı nasıl yazılır?

Bilimsel makalede yöntem bölümü içerisinde genel anlamda,

 1. çalışmada kullanılan malzemeleri tanımlamaları
 2. çalışma için malzemelerin nasıl hazırlandığını
 3. araştırma protokolünün tanımlaması
 4. ölçümlerin nasıl yapıldığı
 5. hangi hesaplamaların yapıldığı
 6. verileri analiz etmek için hangi istatistiksel testlerin yapıldığı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *