Soru: Okul Disiplin Kurulu Nasıl Çalışır?

Okul disiplin Kurulu nasıl oluşturulur?

Madde 20- Okul Disiplin Kurulu, her ders yılının ilk ayı içerisinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, onur kurulu ikinci başkanı ve okul aile birliğinin kendi içinden seçeceği bir

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı kimdir?

MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula Page 19 başkanlık eder.

Disiplin kurulu nasıl oluşur?

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır.

Il disiplin kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

Madde 5- Disiplin Kurulu, Genel Kurul ‘ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Okulda sigara içen öğrenciye ne ceza verilir?

Yazıda, okulda sigara içen öğrencilerden 15 yaşını doldurmayanlarla 15-18 yaş arasındakilerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi. Yasanın kapsadığı kapalı alanlarda sigara içenlere 69 TL para cezası veriliyor. Bu cezanın üçte bir oranında indirilmesi halinde, ceza 46 TL olarak uygulanacak.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: E Okul Öğretmen Puan Çizelgesi Nasıl Alınır?

Okuldan atılmak sicile işler mi?

Sicile işlemez Da Uzaklaştırma Sicile İşler Buda Bir işe gireceğiniz Zaman Sizin GBT nize Bakıldıgı Zaman İşe girme Oranınız %30 Dur Tahmin Tabi akraba falan yanında çalışırsınız Ama devlet işlerine Almazlar..

Öğrenciye kınama cezası verilirse ne olur?

Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Kınama cezası alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve onur belgesi verilmez. Yaptırım e-Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

Öğrenci disiplin cezası ne zaman silinir?

Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Okul disiplin cezaları nelerdir?

MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

Disiplin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır. Yönetim kurulu kararları, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Disiplin kurulu: Madde 18 – Disiplin kurulu en az üç en çok beş üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu üyeleri nasıl seçilir?

1) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde Genel Başkanın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.

Disiplin Kurulu zorunlu mu?

İş yerlerinde Disiplin Kurulu oluşturulması zorunlu değildir. Kanunlarda ya da ikincil mevzuatta böyle bir yasal zorunluluğa yer verilmemiştir. Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26 maddesinde, “derhal fesih hakkını kullanma süresi” sınırlanmıştır.

You might be interested:  Soru: Okul Öncesi Ingilizce?

Il Milli Eğitim Disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

İlkokul Müdürlüklerinden bir üye, 2. Orta Öğretim Kurumları (Liseler) Müdürlerinden bir üyeden oluşur. Yönetmeliğin 13.maddesi de, kurulların görüşme usulünü belirlemiştir. Buna göre; kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *