Soru: Okul Müdür Yardımcıları Nasıl Atanacak?

Edebiyat öğretmeni ortaokula müdür yardımcısı olabilir mi?

Liselere yönetici olamayacaklar. Yani öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak hükmü uygulanacak. – Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih öğretmenleri de Liselere yönetici olabilecekler, Ortaokullara yönetici olamayacaklar.

Müdür Yardımcısı müdür Baş Yardımcısı olabilir mi?

Bu noktada en çok gelen soru: ” Müdür yardımcılarından 4-8 yılını dolduranların Müdür başyardımcılığına başvuru yapabilecekler midir?” şeklindedir. Yönetmelikte müdür yardımcılığı ve başyardımcılık aynı şartlara bağlı bir şekilde aynı maddede tanımlandıklarından başvuruda bulunabileceklerdir.

Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur 2021?

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021

  1. a) Yükseköğretim mezunu olmak.
  2. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
  3. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
  4. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Müdür Yardımcısı ataması nasıl olacak?

MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANMA Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı ile birlikte müdür yardımcılığına yazılı sınav tekrar getirilmiştir.

You might be interested:  Soru: Okul Web Sitesi Düzenleme?

Okul Öncesi Öğretmeni Meslek Lisesinde müdür yardımcısı olabilir mi?

Okul öncesi öğretmeninin okul öncesi sınıf olmayan bir ortaokula atanma durumu ve aylık karşılığı ders okutma durumu yok iken, yönetici olarak atanabilmesine imkan bulunmamaktadır.

Müdür Yardımcısı sınıf Öğretmeni Olabilir mi?

Ayrıca Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 29. maddesi 4. fıkrasındaki; “ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından görevlendirilir.” hükümlerine göre ilkokullarda en az bir müdür yardımcısı sınıf öğretmeni olmak zorundadır.

Müdür Baş Yardımcısı nasıl yazılır?

TDK Kısaltmalar Dizini’ne göre müdür kelimesi Md. ve yardımcı kelimesi Yrd. şeklinde kısaltılmaktadır. Bu durumda müdür yardımcısı ifadesi Md. Yrd. şeklinde kısaltılmalıdır.

Hangi okullarda müdür baş yardımcısı olur?

Müdür başyardımcısı norm kadrosu Madde 7 – Kapsama dahil okul ve kurumlardan; a) Yatılı veyapansiyonlu okullara, b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; 1) Her türdeki anadolu liselerine, 2) Fen liselerine, 3) Çok programlı liselere, c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir mi?

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak. b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Okul Mudurleri nasil atanir?

Oysa Yönetmeliğin, 17.maddesinde, “ İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.” hükmü açıkça, okul -kurum müdürlerinin atamasının, şu anda da valilikler tarafından yapıldığını gösteriyor.

Okul müdürünün maaşı kaç lira?

Okul müdürleri göreve ilk başladıkları anda 3 bin 100 lira maaş alırlar. Bu maaş ile göreve başlayan okul müdürleri deneyim ve tecrübe kazandıkça ortalama 5 bin 600 lira maaş alırlar. Görevlerinde hızla ilerleyen okul müdürleri ilerleyen zamanlarda 7 bin 990 lira maaş alma imkanına sahip olurlar.

You might be interested:  Okul Yıllığı Nasıl Hazırlanır?

Müdür yardımcısı olmak için kaç puan almak gerekir?

CEVAP: Merkezi sistemle yapılan yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başvurabilir.( Müdür Yardımcıları için sözlü sınav yapılmayacaktır.)

Müdür yardımcılığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. EKYS NEDİR? EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Müdür yardımcılığı başvuruları ne zaman 2021?

Bilindigi gibi Millî Egitim Bakanlığı’na Baglı Egitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeligi geregi yayımlanan 2021 Yılı Millî Egitim Bakanlı’na Bağlı Egitim Kurumlarına Ilk Defa Yönetici Görevlendirme Takviminde; sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvurularının alınması işlemlerinin 24 Haziran 30

Müdür yardımcılığı sınavı en az kaç puan?

Yani yanlış doğruyu götürmez. Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *