Soru: Okul Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır?

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Okul müdürlüğüne satranç kursu açılması için nasıl dilekçe yazılır?

Sayın okul müdürlüğüne okulumuzda satranç kursu yoktur. Satranç kursu açılmasını istiyoruz.Görevlilere bildirilmesini ve satranç kursu açılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Çünkü;Hem istiyoruz ve okulumuzda çok iyi satranç oynayan kişiler var.

Okulda dilekçe nedir?

Belirli kurumlara istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek için yazılan belgelere dilekçe denir. Bazı talep ve problemleri çözmek adına yazılan dilekçede yazım ve noktalama kuralları, üslup, imza ve tarihin nereye atılacağı büyük öneme sahiptir.

Dil Anlatım Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Mahkemeye dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. – Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
You might be interested:  Sık sorulan: Okul Öncesi Öğretmenliği Ne Kadar Maaş Alır?

Dilekçe nasıl yazılır çok kısa?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe adres nereye yazılır?

Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu., No.), apartman(Apt.), telefon(tel.) şeklinde kısaltma yapılabilir.

Okula dilekçe nasıl yazılır üniversite?

Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler; hazırlanan dilekçe yazısının sonunda “Ek/Ekler” başlığı altında, maddeler halinde eksiksiz olarak belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.

Isim değiştirme dilekçesi nasıl yazılır?

İsim Değiştirme Davası Dilekçesi Davacı: ( İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri Bilgisi.) Davalı: (Yerleşim Yerinin Bulunduğu Nüfus Müdürlüğü Hasım Gösterilir.) Davanın Konusu: ( İsim Değişikliği Talebi Yazılır.) Açıklamalar: (Sıralı Şekilde Haklı Nedenler, Hangi İsmin İstendiği vb.

Ilkokul 3 sınıf dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
 5. Tarih Yazma.
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
 7. İmza Atmak.
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Sınav dilekçesi için okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sundu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin okula teslim edilmesi gerekiyor.

Iyi bir dava dilekçesi nasıl yazılır?

Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

You might be interested:  Okul Ne Zaman Tatile Giriyor?

Tarih nereye yazılır?

İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır. Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

Ptt’ye dilekçe nasıl yazilir?

Dilekçe sahibi adını, soyadını ve adresini belirtmelidir, Problem yaşanılan ilgili kurumla başlanmalıdır, Ek belgeler ekler bölümünde belirtilmelidir, Ek belgeler kısmına nüfus cüdanı fotokopisi konulması unutulmamalıdır.

Kime dilekçe yazılır?

➢ Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz. ➢ Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *