Soru: Okul Müdürlüğüne Izin Dilekçe Örneği?

Okul müdürlüğüne satranç kursu açılması için nasıl dilekçe yazılır?

Sayın okul müdürlüğüne okulumuzda satranç kursu yoktur. Satranç kursu açılmasını istiyoruz.Görevlilere bildirilmesini ve satranç kursu açılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Çünkü;Hem istiyoruz ve okulumuzda çok iyi satranç oynayan kişiler var.

Diploma icin dilekçe nasil yazilir?

Okulunuzun ……………………….. nolu öğrencisi olarak mezun oldum ve almış olduğum diplomamı kaybettim. Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, diploma yerine geçen Diploma Kayıt Örneğinin düzenlenmesi için; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Veli izin dilekçesi nedir?

Veli izin dilekçesi sadece veliler tarafından yazılabilen ve yine veliler tarafından okula beyan edilen belgedir. Öğrencilerin bazı sebeplerden dolayı okula gidememesi durumlarında dilekçe yazılarak devamsızlık haklarından gitmemesi için talepte bulunulabilir.

Veli izin dilekçesi en fazla kaç gün?

Veli izin dilekçesi kaç gün yazılabilir? Yukarıda belirttiğimiz üzere bu izin özürlü hakkından sayıldığı için maksimum 20 gün izin alınabilir. Özel durumlar, doğal afet gibi durumlarda okul ile iletişime geçilip 20 günden daha fazla veli izni dilekçesi hazırlanıp, izin kullanılabilir.

Dil Anlatım dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Oğuzkaan Koleji Nasıl Bir Okul?

Dilekçe adres nereye yazılır?

Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu., No.), apartman(Apt.), telefon(tel.) şeklinde kısaltma yapılabilir.

Kaybolan diploma için dilekçe nasıl yazılır?

Diplomamı Kaybettim, Ne Yapmalıyım? Diploma kaybedilmesi durumunda yapmanız gereken ilk işlem en son öğrenim gördüğünü okulun öğrenci işleri veya yönetimine okulun adına hitaben dilekçe yazarak diplomanızın kaybolduğu ve tekrar ikinci nüsha veya suretini almak istediğini belirtir şekilde yazmalısınız.

Diploma kayıt örneği nereden alınır?

MADDE 74 – (1) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim

Üniversiteden diploma nasıl alınır?

Diploma alabilmeniz için, ilk önce Okulunuz öğrenci işlerinden ilişik kesip İLİŞİK KESME BELGESİNİ almalısınız. İlişik kesme belgesini aldıktan sonra 3 farklı şekilde diplomanızı alabilirsiniz. 1) İlişik kesme belgesini şahsen diploma bürosuna getirerek diplomanızı alabilirsiniz.

Telafi sınavına girmek için dilekçe nasıl yazılır?

bölümü ……………………. numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar döneminde aşağıda kodları ve adları belirtilen derslerin ara sınavlarına / final sınavlarına mazeretimden ötürü katılamadım, bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildiren belgelerim ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Izin kağıdı nasıl yazılır?

Dolduracağınız izin formunun içerisinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir;

 • T.C. Kimlik Numarası
 • Adı ve Soyadı
 • İzin Başlangıç Tarihi.
 • İzin Bitiş Tarihi.
 • İzin Süresi.
 • İzin Türü
 • İzni Kullanan Çalışan İmzası
 • İzne Onay Veren Şirket Yetkilisi İmzası

Dilekçeye nasıl başlanır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

You might be interested:  Sık sorulan: E Okul Ingilizce Muaf Nasıl Yapılır?

Okul Müdürü öğrenciye kaç gün izin verebilir?

Madde 29- Okul yönetimince kabul edilebilir özürüne dayalı olarak bir öğrenciye velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya toptan verilebilir.

Dilekçe de tarih nereye atılır?

Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır. Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *