Soru: Okul Öncesinde Sınıf Kuralları Nasıl Öğretilir?

Okul öncesinde sınıf kuralları nasıl belirlenir?

Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlememelidir. Öğrencilerin katılımıyla birlikte ve uygulanabilir ölçüde belirlenmelidir. Ödül ve ceza sistemi çok iyi belirlenmelidir. Öğrencilerin sıkılacağı, uygulanması aksaklığa yol açacak maddeler, yerine az ve öz maddeler belirlenmelidir.

Okul ya da sınıf kuralları Esnetilebilir mi?

Etkili Sınıf Kurallarında Bulunması Gereken Temel Özellikler Şunlardır: Kurallar okulun ilk günlerinden itibaren belirlenmeye başlanmalıdır. Sınıf kuralları okul kurallarıyla uyumlu olmalıdır. Kurallar nadiren de olsa gerekli görülen durumlarda çocuklara nedeni açıklanarak esnetilebilir yapıda olmalıdır.

Sınıf ve okul kuralları nelerdir?

Bu yüzden sınıf içindeki kurallara uymalısınız.

 • Sınıfa zamanında girmek.
 • Öğretmen veya sınıftan bir arkadaş konuşurken sözü kesilmez.
 • Teneffüs zili çaldığında hemen dışarı koşulmaz.
 • Teneffüslerde sınıf havalandırılmalıdır.
 • Arkadaşlarla kavga edilmez ve herkese nazik davranılır.
 • Sınıf içinde koşulmaz.

Sınıf kuralları nasıl olmalı?

Kurallar belirlenirken dikkat etmemiz gereken ilkeler,

 1. Dönem başında öğrencilerle belirlenmeli.
 2. Açık ve anlaşılır olmalı.
 3. Kısa ve öz olmalı.
 4. Olumlu ifadelerden oluşmalı ve istendik davranıştan söz etmeli.”Lütfen yerlere çöp atmayınız” bir kural değildir.”Çöpü, çöp kutusuna atınız” bir kuraldır.
 5. Sayıları az olmalıdır.

Okul kuralları nelerdir?

Okul Kuralları

 • Okula zamanında gelinir.
 • Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.
 • Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
 • Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 • Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
 • Okul çevresi temiz tutulur, doğa korunur.
You might be interested:  Hızlı Cevap: E Okul Gelişim Raporu Çıktısı Nasıl Alınır?

Kural nedir okul öncesi?

Kurallar o evin ve ailenin değer, düşünce ve davranışlarına uygun, yapılması ve yapılmaması gereken davranışları içeren bir önlem sistemi, yani bir davranış düzenidir. Çocuk yetiştirme tutumları içinde kuralların olması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.

Sınıf kurallarını belirleme ölçütleri nelerdir?

Sınıf Kurallarını Belirleme Ölçütleri

 • Kararların alınmasında katılımın olması
 • Kurallarda hak ve sorumlulukların yer alması
 • Kuralların eğitimsel olması
 • Kuralların adil olması

Sınıf kuralları değişir mi?

Kurallar öğrencilerin okul ve sınıf içindeki davranışlarını düzenler, benzer ve istendik davranışlarda bulunmalarını sağlar. Bu nedenle sınıf kuralları, sınıflara ve öğretmenlere göre değişebilir.

Yayaların trafikte uyması gereken kurallar nelerdir?

Yayaların uyması gereken kurallar ise şunlardır; Yayalar karşıya geçerken yolu kontrol etmelidir. Yaya geçitlerinden karşıya geçilmelidir. Kaldırım olmaması durumunda ise yolun solundan yürünmelidir.

Trafik Kuralları Nelerdir?

Herkesin Bilmesi Gereken 10 Trafik Kuralı

 • Sağa Dönüşünde Yayaya Yol Verin.
 • Yaya Geçitlerinde Yavaşlayın.
 • 3. Başka Araçlarla Aranıza Mesafe Koyun.
 • Sadece Gerekli Durumlarda Korna Çalın.
 • Alkollü Halde Araç Kullanmayın.
 • 7.Hız Kurallarına Dikkat Edin, Aşırı Hızdan Kaçının.
 • 8. Kullandığınız Şeride Dikkat Edin.

Toplum kuralları nelerdir?

Toplum içerisinde uyulması gereken kurallar.

 • Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmamak.
 • Toplum içerisinde uygunsuz davranış yapmamak.
 • Toplum içerisinde yüksek sesle konuşmamak.
 • Saygılı olmak.
 • Kılık,kıyafete özen göstermek.
 • Temiz olmak.
 • Düzenli ve tertipli olmak.

Sınıf kurallarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Kurallar ilk derste belirlenir.
 • Sınıf düzeyi büyüdükçe kural sayısı artar.
 • Kural sayısı çok olmamalıdır.
 • Kurallar zamanla değişebilir.
 • Kurallar nesnel ve belirli olmalıdır.
 • Kurallar amaca dönük olmalıdır.

Sınıf kuralları ve sınıfta disiplin nasıl olmalıdır?

Sınıfta Disiplin Nasıl Sağlanır?

 • Çocuklardan her zaman en kötü şeyleri bekleyin.
 • Öğrencilerinize asla onlardan neler beklediğinizi söylemeyin.
 • Çocukları sık sık cezalandırın ve eleştirin.
 • Bir öğrenci kötü davrandığında bütün sınıfı cezalandırın.
 • Öğrencilere özel haklar vermeyin, onları yumuşatır.
You might be interested:  Soru: Lise 1 Lere Okul Ne Zaman Açılıyor?

Sınıf kurallarının belirlenmesi Sınıf yönetimini etkileyen etmenlerden hangisi ile ilgilidir?

Sınıf kurallarının belirleniş şekli, açıklığı ve sayısı sınıf yönetimini etkileyen etkenlerdendir. Sınıf ortamında öğretmen ve öğrenci yükümlülüğünü bildiğinde, derse katılmak ve katılımı sağlamak daha kolay olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *