Soru: Okul Raporu Nasıl Yazılır?

Resmi kurumlarda rapor nasıl yazılır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır.
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır.
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Üniversite ödev raporu nasıl hazırlanır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir.
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır.
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Bilimsel bir rapor nasıl hazırlanır?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Bilimsel gözlem raporu nasıl yazılır?

Gözlem raporu ilk olarak taslak olarak hazırlanır, hangi konuda gözlem yapacaksak onları bir yere not etmeli ve ilk olarak başlık bölümü ile başlamalıyız. Sonrada içindekiler kısmı yapılır. Yapılacak gözlem giriş, gelişme ve sonuç olarak ayrılarak yazılır. En sonunda da yapılan araştırma ile ilgili görüşler yazılır.

You might be interested:  Okul Puanı Lys Ye Nasıl Eklenir?

Ödevde rapor nasıl yazılır?

Önce ödevin / raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

Müdüre rapor nasıl yazılır?

Bulguların kısa bir analizini yapın ve bunların genel proje ve iş için ne anlama geldiğini belirtin. Analizinizi desteklemek için rapora grafikler, anketler, anketler ve referanslar ekleyin. Bir projenin veya görevin durumunu kısaca belirterek bir sonuç alın. Yalnızca genel müdür bunu istedi ise önerilerde bulunun.

Raporda kişisel bilgilere yer verilir mi?

4- Raporlar kişisel düşüncelere yer vermeden ön yargısız, objektif,görüldüğü biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılmalıdır. 7- Raporu veren kişi, raporun sonuna imza bölümüne adını, soyadını, memuriyet ve görev unvanını yazarak imzalaması gerekmektedir.

Raporun hangi bölümünde tavsiyeler verilir?

Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir. İçindekiler Tablosu: Raporun yapısını gösterir, raporda yer alan ana ve tali bölümlerin isimlerini içerir.

Kitap raporu nasıl yazılır üniversite?

Bir Kitap Raporunun Özellikleri

 1. başlık kitabın ve yayımı yıl.
 2. yazarın adı
 3. tarz (örneğin, için kitabın (tip veya kategori) biyografi, otobiyografi veya kurgu)
 4. ana konu, arsa veya tema kitabın.
 5. kitapta ele alınan temel noktaların veya fikirlerin kısa bir özeti.

Bilimsel raporun giriş bölümünde neler yer alır?

4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır.

Bilimsel raporun giriş kısmında neler bulunur?

Metin Kısmı Raporda açıklanmak istenen fikirler bölüm ya da bölümler halinde sunulur. Giriş; araştırmanın metin kısmının başlangıcıdır. Girişte araştırmanın çözümlemeye çalıştığı soru ya da sorunlar açıklanır. Raporun hangi bölümlerden oluştuğu, bölümlerde nelerin ele alındığı gibi konular girişte işlenir.

You might be interested:  Orta Okul Bursu Nasıl Alınır?

Bilimsel raporun giriş bölümleri nelerdir?

Cevap: Bilimsel Raporun Bölümleri:

 • Başlık.
 • İçindekiler.
 • Projenin özeti.
 • Önsöz/Teşekkür.
 • Giriş
 • Yöntem.
 • Bulgular.
 • Tartışma.

Proje ile ilgili rapor nasıl hazırlanır?

Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılır. Rapor olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. Proje raporu en az 2, en fazla 15 sayfa olmalıdır. Yapılan çalışmanın rapor üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Teknik rapor nasıl hazırlanır?

Teknik rapor içerisinde yapıya dair en küçük detayların dahi verilmesi istenmektedir. Bilhassa dipnotların kesinlikle teknik raporda bulunması gerekir. Teknik raporun içerisinde konuya açıklık getirecek görsellerden faydalanılmalıdır. Resimler, grafikler, tablolar ve şekiller; teknik raporun içerisinde bulunmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *