Soru: Okul Temsilcisi Ne Demek?

Öğrenci temsilcisi ne iş yapar?

Madde 11 – Bölüm temsilcisinin görevleri şunlardır: Temsil ettiği bölüm, program, anabilim veya anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek. Fakülte, yüksekokul veya enstitülerin Bölüm Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi birimini temsil etmek.

Okul öğrenci temsilcisi nedir?

Yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konu ve sorunlarda yüksekokul öğrencilerini temsil eder. Yüksekokul temsilcileri aralarında belirledikleri tarihlerde ayda en az bir kere üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar.

Üniversite sınıf temsilcisi nedir?

PDOK Üniversite Temsilcilerinin Görevleri: Sınıf temsilcilerinden gelen istek, öneri ve sorunlarla ilgilenir, gerektiğinde durumu temsil heyetine aktarır. Üniversitesinde örgütlenmeyi sağlar. PDOK içerisinde üniversite öğrencilerini yönlendirecek eylem ve etkinliklerde bulunur.

Sınıf Veli Temsilcisi ne yapar?

ne yapar? Siz de katılsanız ya! i Sınıfın tüm veliler için irtibat kişisidir. i Sınıfın tüm velilerinin menfaatlerini temsil eder. i Velilerin kendi aralarında irtibat halinde olmalarını sağlar. i Velileri güncel konular hakkında bilgilendirir. i Çalışmalarını gönüllü ve herhangi bir ücret almadan yapar.

YÖK öğrenci Temsilciliği nedir?

Türkiye Öğrenci Konseyi, Yükseköğretim Kurulu’na ( YÖK ) bağlı olmayan ama yürütmesi YÖK Başkanlığı tarafından yapılan ve tüm üniversite öğrenci konseylerini bir çatı altında toplanmasıyla meydana gelen bir kuruluş.

Öğrenci Temsilcisi adayı olabilmek için hangi nitelikler gereklidir?

Madde 6 – Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *